Søndag d. 31. januar 2021, kl. 14:00

Gudstjeneste med dåb ved sognepræst Andreas Jensen

Søndag septuagesima

Præludium Hilsen (Nåde være med jer ...)
Kollekt
Dåb 
Salme 736 (v. kirkesanger)
Evangelielæsning: Matt 20,1-6
Prædiken - kirkebøn
Salme 30 (v. kirkesanger)
Kollekt
Aronitisk velsignelse
Postludium

Gudstjeneste i Skælskør
Medvirkende
Sognepræst Andreas Christian Jensen
Sted Gammelgade 2, 4230 Skælskør