Søndag d. 24. januar 2021, kl. 10:00

Gudstjeneste med dåb ved sognepræst Andreas Christian Jensen

Præludium
Hilsen (Nåde være med jer ...)
Kollekt
Dåb
Salme 441 (v. kirkesanger)
Evangelielæsning: Matthæus 17,1-9
Prædiken - kirkebøn - Fadervor - apostolsk velsignelse
Salme 57 (v. kirkesanger)
Kollekt
Aronitisk velsignelse
Postludium

Gudstjeneste i Skælskør med dåb
Medvirkende
Sognepræst Andreas Christian Jensen
Sted Gammelgade 2, 4230 Skælskør