Søndag d. 31. januar 2021, kl. 10:00

Gudstjeneste ved sognepræst Andreas Jensen

Søndag septuagesima

Præludium
Hilsen (Nåde være med jer ...)
Kollekt
Læsning: 1 Kor 9,24-27
Trosbekendelse sagt i kor
Salme 736 (v. kirkesanger)
Evangelielæsning: Matt 20,1-6
Prædiken - kirkebøn - Fadervor
Salme 30 (v. kirkesanger)
Kollekt
Aronitisk velsignelse
Postludium

Gudstjeneste i Eggeslevmagle
Medvirkende
Sognerpræst Andreas Christian Jensen
Sted Eggeslevmagle Kirke, Sorø Landevej 258, 4230 Skælskør