Kontakt - Menighedsrådet

Menighedsrådets adresse: Skovvej 1, 4230 Skælskør
E-post bedes sendt til 7308@sogn.dk

Menighedsrådet:

Annette Opprud Pedersen, formand, medlem af valgudvalg
Tlf. 30 64 13 96, annetteopprudpedersen@outlook.dk

Gitte Holm-Christensen, næstformand, kasserer
Tlf. 27 21 48 99, gitte@holm-christensen.dk

Stig Thorup Rasmussen, Kirkeværge i Skælskør, formand for valgudvalg
Tlf. 21 68 67 49, rasthost@gmail.com

Tove Toftkær Larsen, kontaktperson, medlem af valgudvalg
Tlf. 25 36 38 14, t.toftkaer@gmail.com

Udenfor rådet:

Leif Hansen, kirkeværge i Eggeslevmagle
Tlf. 53 57 50 17 , hansenlaif@stofanet.dk

Formand for Menighedsplejen:

Kirsten Koch
Tlf.23 46 07 17, ki.koch@hotmail.com

Bent Påske, PR-udvalg
Tlf. 21 21 20 78, post@bentpaaske.dk

 

Sognets præster er selvskrevne medlemmer af menighedsrådet og deltager i udvalgsarbejde.