Stilling som organist ved Skælskør-Eggeslevmagle Kirker

En fuldtidsstilling som organist ved Skælskør-Eggeslevmagle Kirker er nu ledig.

 

Menighedsrådet har ønsker om at oprette en stilling, som får stor indflydelse på det kirkelige liv i de to sogne, ikke mindst med oprettelse af et halvprofessionelt kantori og videreførelse af Sankt Nicolai Ungdomskor. Vi forventer naturligvis et godt samarbejde med de øvrige ansatte i sognene.

Organisten vil deltage i ansættelse af egnede kandidater til kantoriet. Menighedsrådet forestiller sig, at der til kantoriet ansættes 4 sangere på hver 8 timer, som fordeler de kirkelige handlinger mellem sig under organistens ledelse.

Sognene har to faste sognepræster (en stilling vakant), en kordegn, to kirketjenere, 5 kirkegårdsmedarbejdere, en honoraransat kirkesanger, og vi forventer at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, samt en organist til afløsning (ca. 7 timer om ugen) og som nævnt 4 kirkesangere. 

Der er gudstjeneste i begge kirker hver søndag kl. 9.30 og 10.30, men menighedsrådet forventer kun kantori ved højmessen, når den ligger i Skælskør Kirke kl. 10.30 (altså hver anden uge). Ungdomskoret vil deltage i gudstjenester og koncerter efter behov og ønske.

Spire- og børnekor vil komme under kirke- og kulturmedarbejderens ledelse, men vi forventer naturligvis et samarbejde med organisten, når det skønnes hensigtsmæssigt ved optræden i gudstjenester, som f.eks. vores årlige "Syng julen ind"-gudstjeneste i Skælskør Kirke, hvor ungdomskoret bærer gudstjenesten.

Folkekoret - Koret ved Noret - ledes af frivillige, men det optræder ved vores årlige "Syng julen ud"-gudstjeneste i Eggeslevmagle Kirke.

 

Yderligere spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til sognepræst Andreas Jensen på tlf. 24789970 (inkl. SMS) eller på acj@km.dk

 

Ansøgning sendes til: 7308fortrolig@sogn.dk

 

Info om løn, overenskomst og link til jobnet her