Dagsorden for næste menighedsrådsmøde

Dagsordener for de enkelte menighedsrådsmøder vedhæftes den aktuelle mødedato i kalenderen i pdf. Bemærk at der kan være ændringer i dagsordenen undervejs og at disse ikke nødvendigvis afspejles i den oplagte dagsorden.

Seneste dagsorden finder du her

 

 

   Menighedsrådsmøde