Kirkegårdene

Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat har 2 kirkegårde: Skælskør Kirkegård i Skælskør By som er en landsbykirkegård, der ligger ned mod fjorden, og Eggeslevmagle Kirkegård ved Eggeskevmagle Kirke i Eggeslevmagle landsby, som ligeledes er en landsbykirkegård.

Kirkegårdene ledes af kirkegårdsleder Morten Rune Hetoft-Jacobsen. Ønsker De et gravsted anvist, eller har De nogle spørgsmål angående et eksisterende gravsted, kan De tage kontakt til kirkegården på telefon 23262282 eller via mail: kirkegaard4230@gmail.com.

For kirkegårdene er der lavet regulativer og provstiforordnede takstregulativer, som kirkegårdenes ansatte retter sig efter.

Reservation af gravsteder er også muligt, og det er muligt at ændre i dele af gravsteds- og pasningsaftalerne gennem kirkekårdskontoret.