Dåb og navngivning

Praktisk information ved dåb

Enhver udøbt har adgang til dåben i Folkekirken. Skal du eller dit barn døbes, er det en god idé at kontakte kirkekontoret og følge de videre anvisninger derfra.

Når du henvender dig til kirkekontoret kan det være en stor fordel at have nogle enkelte informationer klar:

1) Hvilken af de to kirker ønsker I dåb i, og eventuelt er der også mulighed for at ønske, hvilken sognepræst I vil have til at døbe. Hvilken dato ønsker I dåben? Der vil som regel være mulighed for at få oplyst et par datoer mindst 2 måneder forud.

2) Barnets navn og CPR-nr. Hvis barnet er unavngivet, så får barnet det oplyste navn ved dåben. Er barnet navngivet, eller er dåbskandidaten en voksen person, så oplyses blot navn og CPR-nr.

3) Navne og adresser på mindst 3 og højst 5 faddere, heraf må en af forældrene gerne være den ene fadder. Det er en god idé at oplyse, hvem der bærer barnet, for det bliver noteret i kirkebogen. Den, der bærer barnet, er også fadder. Den, der bærer barnet, oplyser barnets navn og svarer ja ved præstens tilspørgsel til selve dåben i kirken, naturligvis efter forudgående anvisning.

 

Fadder er blot en anden betegnelse for dåbsvidne. I folkemunde kaldes den, der bærer barnet til dåben, for enten gudfader eller gudmoder, men der skelnes ikke i kirkebogen udover en lille note, som fortæller at vedkommende bar barnet.

En voksen dåbskandidat skal have mindst 2 dåbsvidner.

For at være fadder eller dåbsvidne, skal vedkommende selv være døbt med en kristen dåb, dvs. i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det behøver ikke at være en dåb i Folkekirken.

En fadder skal mindst være i konfirmationsalderen, dvs. gammel nok til at påbegynde konfirmandundervisning og være døbt.

Når det er på plads, vil der forud for selve dåben være en samtale med sognepræsten.

Formular til dåbsoplysninger

Praktisk information ved navngivning

Der er også mulighed for at navngive uden dåb, f.eks. hvis man ikke er medlem af folkekirken eller hvis man skal ud at rejse inden man kan arrangere en dåb.
Navngivning skal finde sted indenfor 6 måneder efter barnets fødsel. Der indsendes en ansøgning til kirkekontroet, ganske som ved en dåb.

Der skal blot oplyses ønsket navn, adresse, CPR-nr, forældres navne, adresser og CPR-nr. Der skal ikke betales for en navngivning.