Vielse

Hvis man ønsker et bryllup fra enten Skælskør Kirke eller Eggeslevmagle Kirke, henvender man sig til kirkekontoret og bestiller tid. Ønsker man en bestemt præst, træffes aftalen med præsten, idet bryllupper ofte finder sted i sommerperioden med en del ferie.

Ønskes der er bryllup langt ude i fremtiden, så må man påregne en vis usikkerhed med hensyn til den kirkelige betjening på grund af ferieplanlægning.

Der er et par ting, som skal være i orden, inden man kan blive gift i folkekirken:
1) Mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken
2) Der skal indsendes en prøvelsesattest - og den må ikke være ældre end 4 måneder fra udstedelse til vielsen. Den rekvireres gennem kommunens borgerservice.

Formular til vielsesoplysninger

Formular til velsignelsesoplysninger