Konfirmander

Konfirmationsforberedelse 2022-2023 og konfirmationer 2023

Vi begynder opstart til konfirmationerne i år ved en indskrivning i sognegården d. 28. august lige efter gudstjenesten i Skælskør Kirke, dvs. ca. 11.15.

Selve indskrivningen foregår online ved at gå ind under menupunktet Konfirmation 2023 og tilmelde den kommende konfirmand på webformularen. Vi vil så overordnet orientere om konfirmandforberedelse d. 28. august, og det tager ca. en time, hvorefter vi står til rådighed for at besvare evt. spørgsmål.

Selve forberedelse begynder d. 8. september, hvor elever fra begge skoler skal møde kl. 9 i Skælskør Kirke. Så får de fri omkring kl. 15. Dagen tæller som 4 dobbeltlektioner. Vi vil servere mad til frokost.

Derefter ser vi ikke konfirmanderne før efter efterårsferie, hvor eleverne fra Eggeslevmagle Skole møder til dobbeltlektioner kl. 14.30 - 16 om tirsdagen, og eleverne fra Skælskør Skole møder til dobbeltlektioner fra kl. 14.15-15.45 om onsdagen.

Kort om tilmeldingen over vores hjemmeside:

Man får den dag, man skriver sig på, men tidspunktet på dagen fordeles af præsterne. Har man en særlig god grund, så kan man henvende sig til os. Hvad tid man har bestilt en klovn eller en helikopter eller reserveret lokale eller man har pårørende fra Skagen eller Gedser er ikke  særlige grunde. Vi skelner ikke, hvor konfirmanderne kommer fra, så der er frit valg mellem Skælskør Kirke og Eggeslevmagle Kirke.

Datoer for konfirmationer fremgår af webformularen.