Begravelse/bisættelse

Er afdøde medlem af folkekirken, så har vedkommende en ret til kirkelig betjening. Ved dødsfald retter man henvendelse til en bedemand, som kan sørge for alt det praktiske, og træffer derefter aftale med kirkekontor og præst om tid og sted for den kirkelige handling og den forudgående samtale.

Præsterne i Skælskør og Eggeslevmagle står for den kirkelige betjening i de to kirker. Ønskes en kirkelig handling i et andet sogn end de to, så kontaktes den stedlige præst for den kirkelige handling, mens anmodningen stadig foretages til bopælsognets kirkekontor.

En bedemand kan være behjælpelig med mange af detaljerne og mange af de praktiske opgaver i forbindelse med en begravelse eller bisættelse.