Skælskør-Eggeslevmagle Kirkekontor

Kirkekontoret
Skovvej 1
4230 Skælskør

Kordegn Nana Jönsson
Mail: kontakt@sesogne.dk
Tlf.: 91 16 79 79

Telefon- og åbningstid - tirsdag til fredag 10-12.30

Skælskør-Eggeslevmagle Pastorats kirkekontor er centrum i sognenes civilregistrering. Her får du hjælp til enhver form for service i tilknytning til civilregistrering og kirkelig betjening. Du kan også henvende dig til kirkekontoret i forbindelse med gudstjenester og arrangementer, som foregår i sognegården eller i kirkerne.

Fødselsattester, Omsorgs- og ansvarserklæring afleveres på papir her i de tilfælde, det ikke har kunnet lade sig gøre digitalt. Navngivning, navneændring, dåb, kirkelig vielse eller velsignelse og begravelse registreres og videreformidles herfra.

Nye dåbsattester, navneattester, vielsesattester og andet lignende rekvireres via Borger.dk. Der kan anmodes om digital forsendelse, brevforsendelse eller aftale om afhentning.

Udmeldelse af folkekirken foretages ved at udfylde denne sikre formular.
Ved indmeldelse rettes henvendelse til en sognepræst.