Skælskør og Eggeslevmagle sognes Menighedsråd, Skovvej 1, 4230 Skælskør

 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 30.juni 2020

Kl.19.00

 

Afbud:

Svend Kildegaard

Vært:

 

 

 

Afbud bedes meddelt formanden.

 

 

Velkommen til Arkitekt Jesper

Fra Arp og Nielsen, som vil redegøre for, hvor langt vi er er kommet i restaureringen af kirken.

Provsten deltager

Der er afsat 30 min til det.

 

 

1.

Evt. tilføjelser samt godkendelse af dagsorden

 

 

2.

Valg af kontaktperson

 

3.

Orientering ved kirkevægerne

  1. Skælskør kirke – herunder overvågning af præstegården
  2. Eggeslevmagle

 

4.

Synsrapport fra den 11.juni.20

Kl.09.30 Eggeslevmagle kirke og kirkegård.

Kl.13.00  Skælskør Kirkegård og kirke

 

5.

Orientering ved daglig leder

- Efterretning: afslutning på lønforhandlinger 2020

- indkøb af dispenserstander med dispenser til kirkerne og sognegården, pris ca. 3000 per styk.

 

6.

 Orientering ved medarbejderrepræsentant

 

 

7.

Orientering ved præsterne

  • Det er nu officielt at ACJs orlov er afkortet og slutter 31.12.2020

8.

Orientering ved udvalgene:

Aktivitetsudvalget

Kirkegårdsudvalget

Menighedsplejen

PR-udvalget

 

 

9  .

Samarbejdet med Landsbyrådet i Eggeslevmagle Lokal Udviklings Plan 2030 (LUP) En plan for Eggeslevmagle by og sogn.

En plan og beskrivelse om hvordan lokalområdet både kan fastholde og udvikle sig sammen.

 

10.

Vedligeholdelse af Præstestien og skoven

 

11.

Ida Skou er flyttet til Slagelse , erklæring fra hende, at hun ønsker at fortsætter perioden ud.

 

12.

Efterretning: Godkendelse af foreløbig budget 2021

 

 

13.

Eventuelt

 

Mødet sluttet kl. :

 

 

KAMMA TJELL JUEL

formand